A A A

Aktualności

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zarząd Główny Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi informuje, że na zebraniu ( sprawozdanie z zebrania załacznik ) w dniu 24/04/2021 r. w trybie zdalnym podjęto uchwałę ( załacznik ) o:

  1. Przedłużeniu kadencji zarządów Kół i ZG,
  2. przeprowadzeniu głosowania hybrydowego (bezpośredniego, zdalnego i korespondencyjnego) nad bilansem Stowarzyszenia
  3. odwołaniu Walnego zjazdu  w Sulejowie i organizacji roboczego spotkania konsultacyjnego Członków STS w dniu 12 czerwca 2021r.

Wystosowano zaproszenie do członków Stowarzyszenia na robocze spotkanie konsultacyjne. ( załacznik )

>> Prosimy o zapoznanie się z bilansem i sprawozdaniem ZG STS za rok 2020 <<

Zarząd Główny Stowarzyszenia Transplantacji Serca udostępnia bilans za rok 2020 ( załącznik )
W sekcji sprawozdania zostało umieszczone także sprawozdanie i opinię Komisji Rewizyjnej STS ( załącznik )

  • Zasady głosowania w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych zostały opracowane przez ZG STS oraz przedstawione członkom na stronach WWW i poprzez osobisty kontakt Prezesów Kół.(tak jak w roku poprzednim 2019)
  • Zarządzeniem Zarządu Głównego została powołana Komisja Skrutacyjna w celu nadzoru nad głosowaniem. 
  • Głosowanie bezpośrednie /osobiste wśród obecnych członków odbędzie się 12 czerwca 2021
  • Głosowanie korespondencyjne wysłane listownie
  • Głosowanie poprzez formularz głosowania nad Sprawozdaniem i Bilansem 2020. - aktywny od 1 czerwca
  • Głosowanie zostanie zakończone 25 czerwca

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Za zgodą Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 2 im . Adama Mickiewicza w Kłobucku w dniu 5 maja 2021 roku odbyło się spotkanie integracyjno – informacyjne  na temat działania  oraz współpracy szkoły ze Stowarzyszeniem Transplantacji Serca im . Profesora Zbigniewa Religi , Koło Zabrze. Przedstawiciele szkoły to pani Dyrektor mgr Wioletta Skoczylas oraz Z-ca Dyrektora  pani mgr Małgorzata Skrok , którym za zaproszenie i  owocne i bardzo ciekawe spotkanie serdecznie dziękuję .

Przedstawicielem Stowarzyszenia był Prezes Zarządu Koła Zabrze Sławomir Rotengruber. Spotkanie odbyło się z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających ze stanu epidemiologicznego kraju i regionu.Miła i sympatyczna atmosfera spotkania znacznie przyczyniła się do omówienia planów współdziałania i pomocy w organizacji imprez oraz spotkań na temat transplantologii , dawstwa narządów do  przeszczepów oraz rozwoju transplantacji jako jednej z metod leczenie , gdy inne metody nie odnoszą skutku. Zostawiłem do dyspozycji Dyrekcji szkoły oświadczenie woli oraz informacje na temat przeszczepiania narządów – dla kadry Grona pedagogicznego szkoły. Ponadto omówiliśmy formy wzajemnej współpracy oraz zakres  pomocy w realizacji zadań programowych szkoły oraz stowarzyszenia. Spotkanie odbyło się w miłej i bardzo ciepłej atmosferze , przy bardzo dobrej herbatce i słodyczach . Na swoim przykładzie co do przebiegu przeszczepu , leczenia i zachowania rygorów – odpowiadałem na mnóstwo pytań , czasami bardzo fachowych.

Serdecznie dziękuję za to miłe i mam nadzieję owocne dla obu stron spotkanie .

Cytat :

Transplantacja narządów jest dla naszych chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem narządów a także dla nas lekarzy, leczących i organizujących leczenie jak D E K A L O G  * Prof. dr hab. nauk medycznych Marian Zembala .

Cytat dla młodzieży :

Uśmiech to taka krzywa , która wszystko prostuje * Janusz Korczak

Z wyrazami szacunku i podziękowaniami,  Prezes Zarządu Koła Zabrze Sławomir Rotengruber

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Otrzymaliśmy zaproszenie do wypełnienia ankiety na temat "samopoczucia" po przeszczepieniu. Ankieta adresowana jest do osób po transplantacji serca lub osób oczekujących na przeszczepienie. Ankieta jest częścią pracy magisterskiej Pani Wiktorii, studentki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pani Wiktoria jest mieszkanką Zabrza. Tytuł pracy: „Ocena jakości życia pacjentów po przeszczepie serca”. Ankieta jest anonimowa. Ankietę można wypełnić pod adresem https://forms.gle/KszxwcbAyRLVY4Zs9 , lub ze strony internetowej Stowarzyszenia. W czerwcu po zakończeniu pracy będziemy się mogli zapoznać z wynikami badań.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Jak corocznie w czwarty czwartek września spotkaliśmy się na corocznej Pielgrzymce pacjentów po przeszczepach , naszych Rodzin , bliskich , przyjaciół , osób nam towarzyszących oraz rodzin dawców i personelu medycznego. Spotkanie odbyło się w dniu 24 września 2020 r / czwartek / , towarzyszyła nam cudowna acz jesienna pogoda. Spotkaliśmy się już na dziedzińcu klasztoru, następnie w Sali Różańcowej - godzina 15:00. Po serdecznych osobistych powitaniach,  przywitałem wszystkich przybyłych oraz osoby oglądające transmisję on-line w Internecie. Wszystko podyktowane było zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników z powodu pandemii COWID-19 na terenie kraju i regionu. Było nas w sumie 15 osób , w tym 8 osób po przeszczepach narządów . Obecnych widać na zdjęciu ale nie wszystkich /szkoda/. Po powitaniach KAPELAN SCCS - Ojciec Leszek S . w towarzystwie kleryka Josepha Michela RAKOTONJANAHARY z Madagaskaru domówili /kleryk Michel/ z nami Różaniec Święty . Cudowna atmosfera i oprawa Sali nastroiła nas i przygotowała duchowo do czekającej mszy przed Cudownym Obrazem - 16:45 .

Od Ojca Leszka i kleryka Michela otrzymaliśmy Krzyżyki św. KAMILA oraz broszurkę Nowenna do Matki Bożej - Uzdrowienie Chorych I ŚWIĘTEGO KAMILA Patrona Chorych . Dziękujemy . Spotkanie nasze zaszczyciła koleżanka z Częstochowy , która miała przeszczep w Aninie i bardzo chciała spotkać się z nami. To miłe - w Internecie znalazła informację o naszym spotkaniu. Można? Można.
Spotkanie w Kaplicy - o godzinie 16:45 początek mszy koncelebrowanej przez OJCA LESZKA  i kleryka Michela jako asysty . Cudowne kazanie Ojca Leszka - to uczta słowna  o sercu MATKI ,obchodach Święta Pielęgniarek i Położnych i przekaz dla nieobecnych w tym miejscu , ale duchowo z nami / Internet /. Modlitwę Wiernych odczytał MIŁOSZ , mój wnuczek / zdjęcie / . Nastrój Kaplicy , bliskość Cudownego Obrazu .... to jedyna i niesamowite przeżycie dające nam wiarę i siły do dalszej walki z przeciwnościami losu oraz walki ze skutkami chorób , jakie nas spotykają. Po mszy spotkanie z zakrystii Cudownego Obrazu i podziękowanie za odprawienie cudownej mszy oraz uczestnictwo w naszej PIELGRZYMCE. Dziękujemy Ojcze Leszku i kleryku Michelu . Dla mnie to była bardzo miła niespodzianka i zaszczyt ze strony Kapelana i Jego Kleryka za uczestniczenie i dobre słowo - tego nam potrzeba . DZIĘKUJEMY.
Do spotkania za rok w tym samym miejscu lecz w szerszym gronie jak PAN POZWOLI.
Dziękuję szczególnie tym z daleka - Żary , Warszawa , Łódź ..... i oglądającym w Internecie.
Dziękuję Ojcu Kustoszowi Jasnej Góry za organizację i przygotowanie wszystkiego tego , aby nam było bezpiecznie na terenie KLASZTORU. Bóg zapłać Ojcze KUSTOSZU.

Sławomir Rotengruber
Prezes Zarządu Koła Zabrze 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W czerwcu 2020 kończymy kolejny rok obrachunkowy oraz publikujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia Transplantacji Serca.  W szczególnych okolicznościach związanych z ograniczeniami spotkań  przeprowadziliśmy w ustawowym terminie głosowanie elektronicznie oraz korespondencyjne . Z zastosowaniem wideo i telekonferencji ZG STS odbył spotkania i głosowania nad koniecznymi uchwałami. Do 15 lipca sprawozdania zostaną umieszczone w bazie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dziękujemy wszystkim którzy oddali głos w zatwierdzeniu bilansu. Uchwałę, Komunikat Komisji Skrutacyjnej oraz wyniki głosowania  publikujemy w załączniku.   

Dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia Transplantacji Serca za aktywny udział w promowaniu działań prozdrowotnych 2019/2020. Dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom po transplantacjach nie zrzeszonych w STS za uczestnictwo w spotkaniach,  imprezach sportowych i innych działaniach społecznych zwiększających wiedzę o przeszczepieniu narządów. Dziękujemy za życzenia za okazji 30-lecia Stowarzyszenia

Zarząd Główny Stowarzyszenia Transplantacji Serca udostępnia sprawozdanie oraz bilans za rok 2019 (załącznik)
W sekcji sprawozdania zostało umieszczone także sprawozdanie i opinia Komisji Rewizyjnej ( załącznik )