A A A

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Warszawa 11/04/2024

Do Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca

Prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca na podstawie § 19, 20, 21 statutu STS zwołuje
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia sprawozdania za rok 2022
oraz dyskusji, i podjęcia uchwał w związku z § 21

Termin zebrania: sobota, 15 czerwca 2024 r. godz. 11.00 w I terminie i 11:15 II terminie.

Miejsce: Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy
mała Sala Konferencyjna nr 1  Budynek Główny, Parter - lewa strona
Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Program: 15.06.2024 r   Sobota

11:00  Rejestracja - serwis kawowy
11:15 – 12:00     Walny Zjazd Sprawozdawczy Koła Warszawa STS
12:00 – 13:00     Walny Zjazd Sprawozdawczy Zarządu Głównego STS
13:00                  Obiad – „Cuore Sano”

     Zakończenie spotkania