A A A

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

1. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych  w  ramach  zadania  (należy  opisać  osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do  osiągnięcia jego celu)

Grupą docelową zadania „Mamy w sobie niejedno życie” byli mieszkańcy powiatu piotrkowskiego, w tym dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i średnich,  przedstawiciele  wybranych sołectw z terenu powiatu. Przygotowano 2500 personalizowanych oświadczeń woli i ulotek informacyjnych z podaniem najważniejszych faktów o transplantacji narządów. Przygotowano plakaty informacyjne dla Gminnych Ośrodków Kultury, bibliotek oraz szkół. Przeprowadzono spotkania w 15 miejscach w tym 12 szkołach z terenu powiatu piotrkowskiego. W każdym spotkaniu wzięło udział od 10 do 50 uczestników. Spotkania podzielone zostały  na 3 części:

 1. W pierwszej poprzez serię pytań i ankietę wypełnianą przez uczestników uzyskano wstępne informacje i postawiono problemy związane z transplantologią
 2. W części szkoleniowej zapoznano uczestników z historią transplantologii, polskim systemem opieki i przypadkami przeszczepień, przypadkami zagrożeń chorób  w  konsekwencji prowadzących do przeszczepu serca
 3. Podsumowaniem i sprawdzeniem były pytania związane z przekazanym materiałem Słuchacze otrzymali ulotki podsumowujące poruszane zagadnienia ze szczególnym naciskiem na bezinteresowne dawstwo/donację narządów. Rozdano „oświadczenia woli”,  które są informacją że posiadacz oświadczenia jest świadomy znaczenia i akceptuje dawstwo narządów w przypadku jego śmierci.

W osobistych relacjach prowadzących, osób po transplantacji  i w pytaniach ze strony  uczestników podkreślano że tylko informacja o samym procesie przeszczepu pobraniu narządu szczegółowej kontroli przez zespoły specjalistów lekarzy i koordynatorów medycznych pozwala świadomie podjąć decyzję o darowaniu życia drugiej osobie.   Uczestnicy spotkań przekażą także informacje w swoich rodzinach i środowiskach co dodatkowo wyzwoli dyskusje i wzmocni pozytywny przekaz. Wielu zapamięta rozmowę o transplantacji, że jest to jeden ze sposobów  leczenia, a połowa z nich zrozumie problem i będzie umiała o tym opowiedzieć innym. Pozostawione ulotki  w miejscach dostępnych publicznie, związanych z kulturą, nauką, samorządem lokalnym i działaniami społecznymi  we wszystkich gminach powiatu piotrkowskiego, pozwolą przypomnieć tematykę spotkań.

 

 

2. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o  zrealizowanych  działaniach  zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy1) należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

Miejscem realizacji zadania były  gminy powiatu piotrkowskiego, szkoły powiatu piotrkowskiego oraz inne miejsca publiczne jak np. biblioteki czy gminne domy kultury.

 1. Rozpoczęto promocje zadania „Mamy w sobie niejedno życie” poprzez uczestnictwo w Gminnych Dożynkach Szydłów – wieś w gminie Grabica gdzie odwiedzono stanowiska wszystkich Gmin Powiatu Piotrkowskiego, Szkół oraz organizacji jak Koła Gospodyń Wiejskich Policja, rozdano ulotki i oświadczenia woli. W osobistych rozmowach z mieszkańcami przedstawicielami gmin uzyskano akceptacje i opinie o słuszności działań promujących transplantologię.
 2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego Wolbórz
  Spotkanie 2 klasy IV szkoły średniej
 3. Szkoła Podstawowa ul Modrzewskiego 105 Wolbórz
  Spotkanie 3 klasy VIII szkoły podstawowej
 4. Szkoła Podstawowa Gorzkowice  Kościelna 26
  Spotkanie z uczniami 2 klas VIII
 5. Biblioteka Publiczna Gorzkowice Przedborska 4
  Mieszkańcy gminy Gorzkowice Łęki Szlacheckie Ręczno
 6. Koło Gospodyń Wiejskich Moszczenica Fabryczna 1
  Spotkanie z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Moszczenica
 7. 22/10/2019 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy
  Spotkanie z mieszkańcami i zaproszonymi Parlamentarzystami
 8. Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy,
  spotkanie z uczniami 2 klas VIII
 9. Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach
  spotkanie z uczniami 2 klas VIII
 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego Szydłów 57, 97-306 Grabica,
  spotkanie z uczniami klas szkoły średniej
 11. Szkoła Podstawowa im. J. Pawlikowskiego, ul. Sportowa 12 a, 97-340 Rozprza
  spotkanie z uczniami 2 Klas VIII
 12. Szkoła Podstawowa im. Marii konopnickiej, ul. Częstochowska 27,97-340 Niechcice gm. Rozprza
  spotkanie z uczniami 2 Klas VIII
 13. Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy ul. Kościuszki 6 97-340 Rozprza
  Spotkanie z władzami i mieszkańcami Gminy
 14. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów
  spotkanie z uczniami klas szkoły średniej
 15. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego Bujny ul. Piotrkowska 30 97-371 Wola Krzysztoporska
  spotkanie z uczniami klas szkoły średniej

Spotkania wg zaplanowanego grafiku zostały zrealizowane w całości przez  członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca w oparciu o konspekty, prezentacje, ulotki oraz materiały własne oraz Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" 

 

Aleksandrów 

 

 

Czarnocin 

 

Gorzkowice

18/10/2019 Szkoła Podstawowa Gorzkowice  Kościelna 26
spotkanie z uczniami 2 klas VIII

18/10/2019 Biblioteka Publiczna Gorzkowice Przedborska 4
Mieszkańcy gminy Gorzkowice Łęki Szlacheckie Ręczno

Grabica 

15/09/2019 spotkanie z mieszkańcami z okazji dożynek -Szydłów – wieś w gminie Grabica

05/11/2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego, im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie, Szydłów 57, 97-306 Grabica,
spotkanie z uczniami klas szkoły średniej

 

Łęki Szlacheckie

 

Moszczenica 

16/10/2019 Koło Gospodyń Wiejskich Moszczenica Fabryczna 1
Spotkanie z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Moszczenica

22/10/2019 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy
Spotkanie z mieszkańcami i zaproszonymi Parlamentarzystami

22/10/2019 Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, Moszczenica, 97-310, ul. Dworcowa 9
spotkanie z uczniami 2 klas VIII

08/11/2019 Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach ul. Leśna 14 97-310 Moszczenica gm. Moszczenica
spotkanie z uczniami 2 klas VIII

Ręczno 

 

Rozprza 

04/11/2019 Szkoła Podstawowa im. J. Pawlikowskiego, ul. Sportowa 12 a, 97-340 Rozprza
spotkanie z uczniami 2 Klas VIII

04/11/2019 Szkoła Podstawowa im. Marii konopnickiej, ul. Częstochowska 27,97-340 Niechcice gm. Rozprza
spotkanie z uczniami 2 Klas VIII

08/11/2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy ul. Kościuszki 6 97-340 Rozprza
Spotkanie z władzami i mieszkańcami Gminy

Sulejów 

12/11/2019  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów
spotkanie z uczniami klas szkoły średniej

Wola Krzysztoporska

12/11/2019 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincenta Witosa Bujny ul. Piotrkowska 30 97-371 Wola Krzysztoporska
spotkanie z uczniami klas szkoły średniej

Wolbórz

15/10/2019 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego Wolbórz
Spotkanie 2 klasy IV szkoły sredniej

15/10/2019 Szkoła Podstawowa ul Modzrzewskiego 105 Wolbórz
Spotkanie 3 klasy VIII szkoły podstawowej

fotografie