A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Po obfitym śniadaniu, w sobotę 11 czerwca  rozpoczął się dzień spotkań i obrad zaplanowanych w celu wręczenia nagród, wyróżnień oraz wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy członkami STS. Pierwszymi wydarzeniami były prelekcje i zapytania do lekarzy o nowościach w leczeniu transplantologicznym. 

Wyróżnienia związane z jubileuszami 10,15,20, i 25-lecia po przeszczepieniu otrzymali członkowie Koła Warszawa w tym "25 latek"  - kol. Wojciech Skubiszak. Przyjęto także nowych członków STS. Po przerwie obiadowej i wypoczynku odbyły się obrady Walnego Spotkania Stowarzyszenia. Standardowo porządek spotkania  został rozszerzony o wybory nowego Skarbnika STS po rezygnacji kol. Wiesława Milewskiego. Jednogłośnie, została wybrana Kol. Grażyna Wodzyńska - Jerzak, pielęgniarka transplantacyjna i koordynująca, Instytutu Kardiologii w Aninie. Po przedstawieniu sprawozdania ZG z działań w roku 2015, został przyjęty raport Komisji Rewizyjnej który zalecił wzmocnienie i usystematyzowanie spotkań ZG oraz pozytywnie podkreślił ilość, zasięg i jakość przedsięwzięć promujących Stowarzyszenie przez ZG w minionym roku. Obrady zakończyła dyskusja na tematy rozwoju i dbałości o integracje w STS. Wystosowano list intencyjny do członków i Zarządów Kół. Bogaty w spotkania i rozmowy dzień, zakończyła uroczysta kolacja i zabawa taneczna.

Spotkanie integracyjne nie obyło się również bez elementu kulturalno krajoznawczego, którym była wycieczka z przewodnikiem po zabytkach regionu. Zamówiony, w niedzielę 12 czerwca , przez Prezes Koła Warszawa autokar, zawiózł uczestników do najciekawszych miejsc ziemi sulejowskiej.

Dokumenty zjazdu oraz pełny serwis fotograficzny zostanie umieszczony na stronie po 23 czerwca.

Zdjęcia Mirka Prusinowskiego i specjalne podziękowania Anny Prusinowskiej