A A A

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Czym jest hybrydowa kompleksowa telerehabilitacja kardiologiczna?  

Metoda składa się z dwóch etapów: wstępnego, prowadzonego w szpitalu lub ambulatorium oraz podstawowego – realizowanego w domu chorego. Celem etapu wstępnego jest ocena kliniczna pacjenta, przeprowadzenie badań, optymalizacja leczenia, edukacja, wyposażenie pacjentów w sprzęt do telemonitorowania (EKG, ciśnieniomierz, waga), nauka jego obsługi oraz indywidualne zaplanowanie treningu fizycznego i przeprowadzenie treningów szkoleniowych. W kolejnym, zasadniczym etapie, chory realizuje w domu telemonitorowaną rehabilitację kardiologiczną, współpracując interaktywnie z Centrum Telekardiologii za pomocą otrzymanego w ramach programu sprzętu.

„Telerehabilitacja kardiologiczna prowadzi do poprawy wydolności psychofizycznej i jakości życia, co zwiększa szansę na szybszy powrót pacjenta do aktywności życiowej, społecznej i zawodowej” – mówi prof. Ryszard Piotrowicz z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. Warto dodać, że wobec istniejących regionalnych dysproporcji w zakresie uczestniczenia chorych w programach rehabilitacji kardiologicznej w Polsce, opracowany model telerehabilitacji hybrydowej pozwala na zwiększenie dostępności rehabilitacji. „Niewydolności serca można zapobiegać i skutecznie ją leczyć. Trzeba tylko wdrożyć do codziennej praktyki ujętą w procedury i standardy wiedzę zdobytą dzięki badaniom. Telemedycyna to technologia oraz organizacja, która minimalizuje rozłączność i dzięki temu umożliwia zwiększenie dostępu do leczenia, wyrównanie dysproporcji, poprawę i skoordynowanie współpracy. To z kolei stwarza możliwość wdrożenia do codziennej praktyki wiedzy – ze wszystkim korzyściami, które z tego wynikają.”

https://telereh-hf.ikard.pl