A A A

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Komunikat Zarządu Głównego Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, związanym z korona wirusem biorąc pod uwagę dobro Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca im prof. Zbigniewa Religi (STS) odwołujemy Walne Zebrania Członków Kół oraz Ogólne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków STS. Stosowna uchwała została podjęta w wyniku głosowania poprzez formularz elektroniczny. Do końca kwietnia zostaną podjęte uchwały podające nowe terminy Walnych Zebrań Członków STS.

Jarosław Cyrynger, Prezes ZG STS

Wiele stowarzyszeń ma trudności z przeprowadzeniem zaplanowanych już walnych zjazdów, stosując się do zalecenia, żeby ograniczać spotkania i nikogo niepotrzebnie nie narażać. W szczególnej sytuacji i z uwagi na kończące się kadencje Zarządów Kół i ZG STS wprowadzamy w życie rozwiązanie, które po wygaśnięciu mandatów dotychczasowych zarządów przekazuje funkcje kierowania i nadzoru nad Stowarzyszeniem - Pełnomocnikowi ZG. Pełnomocnik jest wybierany do reprezentowania Stowarzyszenia (na czas pozostawania Stowarzyszenia bez zarządu). Pełnomocnictwo nie wygasa wraz z odejściem Zarządu, który go udzielił. Wyboru Pełnomocnika dokona ZG na drodze głosowania z zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną kandydatur .

Informujemy że zakończono prace nad przygotowaniem bilansu,  który zostanie podpisany elektronicznie w ustawowym terminie. 

 

Koło Zabrze

W związku z ogłoszonym przez GIS i KPRM wraz z  Ministerstwem Zdrowia stanu zagrożenia biologicznego kraju informujemy członków stowarzyszenia o czasowym odwołaniu planowanych spotkań i imprez z powodu pandemii wirusa COVID- 19 .  Ponadto obowiązuje ZAKAZ zgromadzeń i spotkań osób w ilości ponad 2 osób.Dotyczy to również planowanego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Koła Zabrze - miesiąc maj 2020 r.

Zarząd Koła Zabrze
Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi

Koło Warszawa

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVI-19 Zarząd Koła Warszawa odwołuje Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła Warszawa  w dn.30-31maja 2020r.

Zarząd Koła Warszawa
Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi

 

Odbyło sie kolejne zebranie Zarządu Głównego z udziałem Prezesów Kół oraz przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.
Poruszone tematy związane z zakończeniem kadencji podsumowaniem i zebraniami Stowarzyszenia. Protokół

Prezesi zgłosili następujace miejsca i terminy spotkań.  

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze  Koła Zabrze  
16.maja.2020 r godz. 11. 00
Miejsce:Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu - Kazimierza Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze

https://www.facebook.com/copzabrze

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła Warszawa  + Spotkanie Integracyjne 
30-31 maja 2020 r 
miejsce w trakcie ustalania i zostanie podane w osobnym komunikacie

Walne Ogólne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca  + Spotkanie Integracyjne 
27-28 czerwca 2020 r. godz. 14.00 
Kopalnia Guido lub Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy INNOWACJA   - Zabrze

Komunikaty zostaną rozesłane w terminie  statutowym