A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

List otwarty

do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Transplantacji Serca

do Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Transplantacji Serca

do członków STS Koła Zabrze

Długoletnia historia działalności STS Koła Zabrze jest dla nas koleżanek i kolegów z długim stażem po transplantacji serca pięknym okresem, kiedy organizowaliśmy się do wzajemnego poznania siebie , planowania, jak to robić i jakim kosztem, wspierania się wzajemnie, by razem znosić trudy i radości życia po przeszczepie, wspólne wyjazdy integracyjne itp. Były to lata świetności działania Koła Zabrzańskiego

Ostatnie lata działania Koła to lata bylejakości, brak zachęcania nowych ludzi po przeszczepie do wstąpienia do Koła, wielu członków odeszło na wieczny spoczynek, a ci co zostali widząc, co się dzieje usuwają się w cień, brak chęci współpracy z pozostałymi członkami powoduje marazm środowiska.

Dla mnie nieprzestrzeganie naszej konstytucji jakim jest Statut dla członków Zarządu staro-nowego to coś co chyba nie znają i nie przestrzegają.

Będąc na zebraniu w lutym br. wnioskowałem o aktualizację stanu członków, informowanie członków Koła o terminach zebrań, podjętych uchwałach i ich realizacjach, by wszyscy członkowie mogli się zapoznać, dbając o jak największą frekwencję na zebraniach i wyborach. Zarząd obiecał do końca kwietnia usprawnić swoją pracę. To były tylko obiecanki bez pokrycia zostało jak zwykle po staremu.

Sam w ostatnich latach nie otrzymywałem takich informacji !!.

Na ostatnim zebraniu wyborczym w Sulejowie było, jak zwykle mało członków Koła do obsadzenia wszystkich funkcji, kolega Michał napisał list, że chce być wybrany do Zarządu i go wybrano nie będąc na zebraniu, kolega Florek telefonicznie zgodził się być szefem Komisji Rewizyjnej nie będąc na zebraniu ,członek Koła ma być obecny na zebraniu !! , to nie są zasady demokratycznego wyboru, zgodnego ze Statutem.

Od trzech lat podejmowane są uchwały dotyczące nieużywanego samochodu, który miał służyć członkom Koła na Śląsku i nie tylko. Rdzewiejący i zepsuty nikomu nie służy, przynosi tylko straty i płaci się 559 zł OC, wydatek wyrzucony w błoto, gdyby poprzednie Zarządy i obecny płaciły to ze swojej kieszeni, to ich pieniądze, ich wola co z tą prywatną kasą robią , ale to idzie z naszych składek, gdzie fundusz własny Koła na dzień 1.01. 2017 wynosił tylko 13.111 zł. To nie nic wspólnego z gospodarnością, tak się nie postępuje ze społecznymi funduszami czy ostatnie wyjazdy członków Zarządu w roku ubiegłym do Cybinki w ramach delegacji za około 500 zł samochodem ( nie można taniej koleją ,czy poprosić członków Koła z okolic , by tam pojechali). Raz z Marianem pojechałem do Warszawy na zaproszenie Zarządu Głównego STS na uroczystości związane rejsami pilotów w ramach ,,Akcji Serce,, i nie wystawiałem sobie delegacji a powinienem razem z Marianem taką wystawić. Członkowie Zarządu nie przejmują się pokazywanymi im błędami w działalności Koła, prowadzona wymiana zdań na stronach ,, drugie serce jaw.pl,, pomiędzy członkami a szefem Koła nie przynosi żadnej odpowiedzi. Komisja Rewizyjna Koła, Zarząd Koła nie przestrzega zapisów statutowych przez co łamie postanowienia Statutu.

Sprawny samochód przydałby się choćby na takie wyjazdy związane uczczeniem jubilatów obchodzących np. 20 lecie przeszczepu serca, wspólne wyjazdy na imprezy plenerowe, czy ostatni wyjazd na pogrzeb śp. Tadeusza, brak członków Zarządu Koła na tym pogrzebie uważam za skandal, nie było nikogo kto by się wybrał do Warszawy.

Proszę członków którym leży na sercu dobra praca Koła, o wysyłanie na adres STS Koło Zabrze pisemnego wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła celem omówienia pracy Zarządu Koła. Niech ta informacja od każdego członka będzie widoczna na stronie www. drugieserce.jaw.pl

Wobec powyższych faktów wnoszę o kontrolę działalności Koła ( choć mój głos nie ma umocowania w Statucie) przez Główną Komisję Rewizyjną Zarządu Głównego STS celem wyeliminowania nieprawidłowości w działalności Koła Zabrze.

Mam nadzieję, że taka kontrola przyniesie wymierny efekt w postaci lepszej pracy Zarządu Koła i przestrzegania Statutu dla dobra obecnych i przyszłych członków STS Koło Zabrze.

Z poważaniem

Krzysztof Machajek biorca serca 12.02 2000r