A A A

Aktualności

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Czym jest hybrydowa kompleksowa telerehabilitacja kardiologiczna?  

Metoda składa się z dwóch etapów: wstępnego, prowadzonego w szpitalu lub ambulatorium oraz podstawowego – realizowanego w domu chorego. Celem etapu wstępnego jest ocena kliniczna pacjenta, przeprowadzenie badań, optymalizacja leczenia, edukacja, wyposażenie pacjentów w sprzęt do telemonitorowania (EKG, ciśnieniomierz, waga), nauka jego obsługi oraz indywidualne zaplanowanie treningu fizycznego i przeprowadzenie treningów szkoleniowych. W kolejnym, zasadniczym etapie, chory realizuje w domu telemonitorowaną rehabilitację kardiologiczną, współpracując interaktywnie z Centrum Telekardiologii za pomocą otrzymanego w ramach programu sprzętu.

„Telerehabilitacja kardiologiczna prowadzi do poprawy wydolności psychofizycznej i jakości życia, co zwiększa szansę na szybszy powrót pacjenta do aktywności życiowej, społecznej i zawodowej” – mówi prof. Ryszard Piotrowicz z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. Warto dodać, że wobec istniejących regionalnych dysproporcji w zakresie uczestniczenia chorych w programach rehabilitacji kardiologicznej w Polsce, opracowany model telerehabilitacji hybrydowej pozwala na zwiększenie dostępności rehabilitacji. „Niewydolności serca można zapobiegać i skutecznie ją leczyć. Trzeba tylko wdrożyć do codziennej praktyki ujętą w procedury i standardy wiedzę zdobytą dzięki badaniom. Telemedycyna to technologia oraz organizacja, która minimalizuje rozłączność i dzięki temu umożliwia zwiększenie dostępu do leczenia, wyrównanie dysproporcji, poprawę i skoordynowanie współpracy. To z kolei stwarza możliwość wdrożenia do codziennej praktyki wiedzy – ze wszystkim korzyściami, które z tego wynikają.”

https://telereh-hf.ikard.pl

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Przesyłając bilans i sprawozdania do organu Kontroli OPP (NIW), kończymy bardzo trudny okres w działaniu Stowarzyszenia Transplantacji Serca. Dziękuję za pracę zarządom i wszystkim udzielającym pomocy Stowarzyszeniu.

 Sprawozdanie 2020 Końcowe Uchwała i sprawozdanie komisji skrutacyjnej,  

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zarząd Główny Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi informuje, że na zebraniu ( sprawozdanie z zebrania załacznik ) w dniu 24/04/2021 r. w trybie zdalnym podjęto uchwałę ( załacznik ) o:

  1. Przedłużeniu kadencji zarządów Kół i ZG,
  2. przeprowadzeniu głosowania hybrydowego (bezpośredniego, zdalnego i korespondencyjnego) nad bilansem Stowarzyszenia
  3. odwołaniu Walnego zjazdu  w Sulejowie i organizacji roboczego spotkania konsultacyjnego Członków STS w dniu 12 czerwca 2021r.

Wystosowano zaproszenie do członków Stowarzyszenia na robocze spotkanie konsultacyjne. ( załacznik )

>> Prosimy o zapoznanie się z bilansem i sprawozdaniem ZG STS za rok 2020 <<

Zarząd Główny Stowarzyszenia Transplantacji Serca udostępnia bilans za rok 2020 ( załącznik )
W sekcji sprawozdania zostało umieszczone także sprawozdanie i opinię Komisji Rewizyjnej STS ( załącznik )

  • Zasady głosowania w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych zostały opracowane przez ZG STS oraz przedstawione członkom na stronach WWW i poprzez osobisty kontakt Prezesów Kół.(tak jak w roku poprzednim 2019)
  • Zarządzeniem Zarządu Głównego została powołana Komisja Skrutacyjna w celu nadzoru nad głosowaniem. 
  • Głosowanie bezpośrednie /osobiste wśród obecnych członków odbędzie się 12 czerwca 2021
  • Głosowanie korespondencyjne wysłane listownie
  • Głosowanie poprzez formularz głosowania nad Sprawozdaniem i Bilansem 2020. - aktywny od 1 czerwca
  • Głosowanie zostanie zakończone 25 czerwca

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Za zgodą Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 2 im . Adama Mickiewicza w Kłobucku w dniu 5 maja 2021 roku odbyło się spotkanie integracyjno – informacyjne  na temat działania  oraz współpracy szkoły ze Stowarzyszeniem Transplantacji Serca im . Profesora Zbigniewa Religi , Koło Zabrze. Przedstawiciele szkoły to pani Dyrektor mgr Wioletta Skoczylas oraz Z-ca Dyrektora  pani mgr Małgorzata Skrok , którym za zaproszenie i  owocne i bardzo ciekawe spotkanie serdecznie dziękuję .

Przedstawicielem Stowarzyszenia był Prezes Zarządu Koła Zabrze Sławomir Rotengruber. Spotkanie odbyło się z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających ze stanu epidemiologicznego kraju i regionu.Miła i sympatyczna atmosfera spotkania znacznie przyczyniła się do omówienia planów współdziałania i pomocy w organizacji imprez oraz spotkań na temat transplantologii , dawstwa narządów do  przeszczepów oraz rozwoju transplantacji jako jednej z metod leczenie , gdy inne metody nie odnoszą skutku. Zostawiłem do dyspozycji Dyrekcji szkoły oświadczenie woli oraz informacje na temat przeszczepiania narządów – dla kadry Grona pedagogicznego szkoły. Ponadto omówiliśmy formy wzajemnej współpracy oraz zakres  pomocy w realizacji zadań programowych szkoły oraz stowarzyszenia. Spotkanie odbyło się w miłej i bardzo ciepłej atmosferze , przy bardzo dobrej herbatce i słodyczach . Na swoim przykładzie co do przebiegu przeszczepu , leczenia i zachowania rygorów – odpowiadałem na mnóstwo pytań , czasami bardzo fachowych.

Serdecznie dziękuję za to miłe i mam nadzieję owocne dla obu stron spotkanie .

Cytat :

Transplantacja narządów jest dla naszych chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem narządów a także dla nas lekarzy, leczących i organizujących leczenie jak D E K A L O G  * Prof. dr hab. nauk medycznych Marian Zembala .

Cytat dla młodzieży :

Uśmiech to taka krzywa , która wszystko prostuje * Janusz Korczak

Z wyrazami szacunku i podziękowaniami,  Prezes Zarządu Koła Zabrze Sławomir Rotengruber

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Otrzymaliśmy zaproszenie do wypełnienia ankiety na temat "samopoczucia" po przeszczepieniu. Ankieta adresowana jest do osób po transplantacji serca lub osób oczekujących na przeszczepienie. Ankieta jest częścią pracy magisterskiej Pani Wiktorii, studentki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pani Wiktoria jest mieszkanką Zabrza. Tytuł pracy: „Ocena jakości życia pacjentów po przeszczepie serca”. Ankieta jest anonimowa. Ankietę można wypełnić pod adresem https://forms.gle/KszxwcbAyRLVY4Zs9 , lub ze strony internetowej Stowarzyszenia. W czerwcu po zakończeniu pracy będziemy się mogli zapoznać z wynikami badań.