A A A

Aktualności

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Hasło na 2021

ScreenHunter 198 Sep. 24 18.54

Idea Światowego Dnia Serca -
Światowy Dzień Serca (World Heart Day) to coroczne święto poświęcone promocji zdrowego stylu życia i zapobieganiu chorobom układu krążenia. Idea tego święta powstała pod koniec lat 90. ubiegłego wieku z inicjatywy ówczesnego Prezesa Światowej Federacji Serca (World Heart Federation) – profesora Antonio Bayes de Luna.
Profesor Antonio Bayes de Luna znany jest ze swojej działalności na rzecz walki z chorobami sercowo-naczyniowymi, zwłaszcza w krajach rozwijających się. O planach zorganizowania Światowego Dnia Serca profesor Bayes de Luna informował prezesów narodowych towarzystw kardiologicznych, przewodniczących fundacji kardiologicznych oraz członków Światowej Federacji Serca w oficjalnym liście już w 1998 r. Ostatecznie datę pierwszego Światowego Dnia Serca ustalono na 24 września 2000 r., a każdy kolejny miał być obchodzony w ostatnią niedzielę września.
W liście z 19 lipca 1999 r. adresowanym do prof. Witolda Rużyłło, ówczesnego Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, czytamy m.in., że celem pierwszych obchodów Światowego Dnia Serca w 2000 roku miało być zwrócenie uwagi na globalny problem jaki stanowią choroby sercowo-naczyniowe oraz promocja aktywnego stylu życia. Hasło przewodnie brzmiało „I love my heart – Let it beat!” (Kocham swoje serce – niech bije!).
Zamierzeniem organizatorów było, by Światowy Dzień Serca stał się szczególną okazją do upowszechniania wśród społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia, różnych instytucji i władz podstawowej wiedzy o chorobach serca i naczyń oraz o możliwościach ich leczenia i profilaktyki poprzez promowanie zdrowego stylu życia.
Obchody Światowego Dnia Serca odbywają się z udziałem WHO, UNESCO i UNICEF.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Czym jest hybrydowa kompleksowa telerehabilitacja kardiologiczna?  

Metoda składa się z dwóch etapów: wstępnego, prowadzonego w szpitalu lub ambulatorium oraz podstawowego – realizowanego w domu chorego. Celem etapu wstępnego jest ocena kliniczna pacjenta, przeprowadzenie badań, optymalizacja leczenia, edukacja, wyposażenie pacjentów w sprzęt do telemonitorowania (EKG, ciśnieniomierz, waga), nauka jego obsługi oraz indywidualne zaplanowanie treningu fizycznego i przeprowadzenie treningów szkoleniowych. W kolejnym, zasadniczym etapie, chory realizuje w domu telemonitorowaną rehabilitację kardiologiczną, współpracując interaktywnie z Centrum Telekardiologii za pomocą otrzymanego w ramach programu sprzętu.

„Telerehabilitacja kardiologiczna prowadzi do poprawy wydolności psychofizycznej i jakości życia, co zwiększa szansę na szybszy powrót pacjenta do aktywności życiowej, społecznej i zawodowej” – mówi prof. Ryszard Piotrowicz z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. Warto dodać, że wobec istniejących regionalnych dysproporcji w zakresie uczestniczenia chorych w programach rehabilitacji kardiologicznej w Polsce, opracowany model telerehabilitacji hybrydowej pozwala na zwiększenie dostępności rehabilitacji. „Niewydolności serca można zapobiegać i skutecznie ją leczyć. Trzeba tylko wdrożyć do codziennej praktyki ujętą w procedury i standardy wiedzę zdobytą dzięki badaniom. Telemedycyna to technologia oraz organizacja, która minimalizuje rozłączność i dzięki temu umożliwia zwiększenie dostępu do leczenia, wyrównanie dysproporcji, poprawę i skoordynowanie współpracy. To z kolei stwarza możliwość wdrożenia do codziennej praktyki wiedzy – ze wszystkim korzyściami, które z tego wynikają.”

https://telereh-hf.ikard.pl

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Przesyłając bilans i sprawozdania do organu Kontroli OPP (NIW), kończymy bardzo trudny okres w działaniu Stowarzyszenia Transplantacji Serca. Dziękuję za pracę zarządom i wszystkim udzielającym pomocy Stowarzyszeniu.

 Sprawozdanie 2020 Końcowe Uchwała i sprawozdanie komisji skrutacyjnej,  

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zarząd Główny Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi informuje, że na zebraniu ( sprawozdanie z zebrania załacznik ) w dniu 24/04/2021 r. w trybie zdalnym podjęto uchwałę ( załacznik ) o:

  1. Przedłużeniu kadencji zarządów Kół i ZG,
  2. przeprowadzeniu głosowania hybrydowego (bezpośredniego, zdalnego i korespondencyjnego) nad bilansem Stowarzyszenia
  3. odwołaniu Walnego zjazdu  w Sulejowie i organizacji roboczego spotkania konsultacyjnego Członków STS w dniu 12 czerwca 2021r.

Wystosowano zaproszenie do członków Stowarzyszenia na robocze spotkanie konsultacyjne. ( załacznik )

>> Prosimy o zapoznanie się z bilansem i sprawozdaniem ZG STS za rok 2020 <<

Zarząd Główny Stowarzyszenia Transplantacji Serca udostępnia bilans za rok 2020 ( załącznik )
W sekcji sprawozdania zostało umieszczone także sprawozdanie i opinię Komisji Rewizyjnej STS ( załącznik )

  • Zasady głosowania w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych zostały opracowane przez ZG STS oraz przedstawione członkom na stronach WWW i poprzez osobisty kontakt Prezesów Kół.(tak jak w roku poprzednim 2019)
  • Zarządzeniem Zarządu Głównego została powołana Komisja Skrutacyjna w celu nadzoru nad głosowaniem. 
  • Głosowanie bezpośrednie /osobiste wśród obecnych członków odbędzie się 12 czerwca 2021
  • Głosowanie korespondencyjne wysłane listownie
  • Głosowanie poprzez formularz głosowania nad Sprawozdaniem i Bilansem 2020. - aktywny od 1 czerwca
  • Głosowanie zostanie zakończone 25 czerwca

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Za zgodą Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 2 im . Adama Mickiewicza w Kłobucku w dniu 5 maja 2021 roku odbyło się spotkanie integracyjno – informacyjne  na temat działania  oraz współpracy szkoły ze Stowarzyszeniem Transplantacji Serca im . Profesora Zbigniewa Religi , Koło Zabrze. Przedstawiciele szkoły to pani Dyrektor mgr Wioletta Skoczylas oraz Z-ca Dyrektora  pani mgr Małgorzata Skrok , którym za zaproszenie i  owocne i bardzo ciekawe spotkanie serdecznie dziękuję .

Przedstawicielem Stowarzyszenia był Prezes Zarządu Koła Zabrze Sławomir Rotengruber. Spotkanie odbyło się z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających ze stanu epidemiologicznego kraju i regionu.Miła i sympatyczna atmosfera spotkania znacznie przyczyniła się do omówienia planów współdziałania i pomocy w organizacji imprez oraz spotkań na temat transplantologii , dawstwa narządów do  przeszczepów oraz rozwoju transplantacji jako jednej z metod leczenie , gdy inne metody nie odnoszą skutku. Zostawiłem do dyspozycji Dyrekcji szkoły oświadczenie woli oraz informacje na temat przeszczepiania narządów – dla kadry Grona pedagogicznego szkoły. Ponadto omówiliśmy formy wzajemnej współpracy oraz zakres  pomocy w realizacji zadań programowych szkoły oraz stowarzyszenia. Spotkanie odbyło się w miłej i bardzo ciepłej atmosferze , przy bardzo dobrej herbatce i słodyczach . Na swoim przykładzie co do przebiegu przeszczepu , leczenia i zachowania rygorów – odpowiadałem na mnóstwo pytań , czasami bardzo fachowych.

Serdecznie dziękuję za to miłe i mam nadzieję owocne dla obu stron spotkanie .

Cytat :

Transplantacja narządów jest dla naszych chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem narządów a także dla nas lekarzy, leczących i organizujących leczenie jak D E K A L O G  * Prof. dr hab. nauk medycznych Marian Zembala .

Cytat dla młodzieży :

Uśmiech to taka krzywa , która wszystko prostuje * Janusz Korczak

Z wyrazami szacunku i podziękowaniami,  Prezes Zarządu Koła Zabrze Sławomir Rotengruber