A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
KOŁO ZABRZE
Koło Zabrze STS powstało w dniu 7 września 1994 roku. W skład Zarządu weszli:
• prezes prof.: Marian Zembala
• wiceprezes: Andrzej Stachurski
• sekretarz :Alicja Chachaj
• skarbnik: Urszula Gąsior
• członkowie: Marek Krzyśków, Jacek Wojarski, Ewa Maksymowicz,Andrzej Delebiński.
W składzie pierwszego zarządu koła Zabrze nie było osób po transplantacji serca, a głównym kierunkiem działania było gromadzenie grodków na potrzeby kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Centrum Chorób Serca. W okresie od 1994 do 1998 roku na ten cel zebrano ponad 900 000 zł. W 1996 roku w skład zarządu weszli nowi członkowie i po raz pierwszy trzy osoby po przeszczepieniu serca, wiceprezes Ryszard Pietrzak i członkowie; Zenon Frydrychowicz, Ryszard Kaczor i Grzegorz Kurdziel. W tym okresie liczba członków koła zwiększyła się ze 104 do 181 osób.
W październiku 1998 roku w Krościenku nad Dunajcem, na IX Zjeździe Stowarzyszenia Transplantacji Serca, w czasie którego Odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Zabrze STS wybrano nowy zarząd w składzie:
• wiceprezes Tadeusz Bujak
• sekretarz Beata Grądek
• skarbnik Zenon Frydrychowicz
członkowie Urszula Gąsior Alicja Chachaj, Bernard Duży, Jerzy Kazalski
Nowy zarząd z powodzeniem realizował wszystkie cele stawiane przed Kołem Zabrze STS i potrafił zmobilizować do pracy organizacyjnej welu szeregowych członków
Koła. Do najważniejszych osiągnięć tamtego okresu należą:
Zintegrowanie środowiska osiągnięte poprzez Organizacje imprez Organizowane przez Zarząd Koła Zabrze imprezy zintegrowały środowisko osób po przeszczepieniu
serca, ich rodzin oraz życzliwe osoby ze Śląskiego Centrum Chorób Serca Utworzenie funduszu samopomocy. Utworzony fundusz samopomocy (wpłaty od lepiej sytuowanych członków) umożliwiły udzielanie zapomóg na zakup lekarstw dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Wydawanie biuletynów Redagowane przez Tadeusza Bujaka biuletyny informowały wszystkich członków Koła o najważniejszych sprawach. Działalność popularyzacyjną na rzecz metody przeszczepiania serca poprzez ulotki,plakaty i kalendarze.
Udział w maju 1999 roku w Kongresie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego we Wrocławiu stoisko informacyjne Adaptację nieczynnej kotłowni, znajdującej się na terenie szpitala, na pomieszczenia hotelowe dla osób po przeszczepieniu serca oraz pomieszczenia biurowe Koła. Było to możliwe dzięki dużemu zrozumieniu i wsparciu prof. Mariana Zembali i całej dyrekcji Śląskiego Centrum Chorób Serca
Uruchomienie mechanizmu kierowania osób po przeszczepieniu serca do Sanatorium w Ustroniu. Pobyt w tym sanatorium pozwalał na rehabilitację i leczenie z zapewnieniem pełnej opieki medycznej personelu przygotowanego na zajęcie się większą grupą. Nawiązanie nowych kontaktów z biznesem i władzami samorządowymi, co procentowało wsparciem Koła organizacyjnie i finansowo.
Działalność Koła Zabrze w latach 2008-2014
• Rajd rowerowy z Zabrza do Krakowa
• Kampania na rzecz transplantacji – Kielce
• III Mistrzostwa Polski w narciarstwie - w Zakopanem
• V Targi rowerowe Warszawa
• „Przywitanie Wiosny” - Szczawnica
• Zjazd rowerowy - Poznań
• IV Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce - Kozienice
• Kampania „Przeszczep drugie życie – Włoszczowa
• Kampania na rzecz transplantacji w Łaszowie
• Piknik Rodzinny w Polanie
• Nocny Bieg Solidarności (Rzeszów)
• Miting na rzecz transplantacji – Ustroń
• Pielgrzymka dziękczynna w Częstochowie
• „Biała Niedziela”
• III Mistrzostwa Polski w Strzelectwie - Jedlicze
• Zajęcia promujące zdrowy tryb życia (karnety na basen)