A A A

Aktualności

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Dresso2023

Informujemy że w dniach 16-18 czerwca 2023 odbedzie się XXX Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca im prof Zbigniewa Religi.

Ośrodek Wypoczynkowy Dresso
Leśna 21, 97-330 Sulejów, (woj. łódzkie)

 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Organizacja -Stowarzyszenie Transplantacji Serca im prof Zbigniewa Religi o numerze KRS 0000069411 ma prawo do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za rok 2022 według listy OPP opublikowanej przez Narodowy Instytytut Wolności w dniu 10 listopada, 2022 10:17.

poltora procent sts

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Międzynarodowa statystyka dotycząca dawców i przeszczepów narządów, tkanek i układu krwiotwórczego.  Dokument  został opracowany przez Radę Europy - Rok 2021.

newsletter

Beatriz Domínguez-Gil, MD, PhD
Director Organización Nacional de Trasplantes, Spain /Editor of Newsletter Transplant
Dyrektor Krajowej Organizacji Transplantacyjnej Hiszpania / Redaktor Newsletter Transplant

Drodzy przyjaciele, Z wielką przyjemnością przedstawiamy nowy numer biuletynu transplantacyjnego, jednego z najcenniejszych narzędzi opracowanych przez Europejski Komitet ds. Transplantacji Narządów Rady Europy (CD-P-TO), we współpracy z hiszpańską Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Od 1996 r. Publikacja ta umożliwia CD-P-TO wymianę informacji na temat działań związanych z dawstwem i przeszczepianiem w państwach członkowskich Rady Europy (RE) – i poza nimi – oraz prezentację niektórych projektów opracowanych przez ten komitet, a także innych dokumentów istotnych dla tej dziedziny. Biuletyn Transplantacyjny sam w sobie jest okazją do zademonstrowania aktywnego wkładu CD-P-TO w ochronę podstawowych praw i wolności człowieka, a także w zwiększenie dostępności narządów, poprawę skuteczności systemów transplantacyjnych oraz poprawę jakości i bezpieczeństwa narządów, tkanek i komórek do użytku klinicznego. Bez wątpienia monitorowanie praktyk w zakresie dawstwa i przeszczepiania substancji pochodzenia ludzkiego w państwach członkowskich ma zasadnicze znaczenie dla przejrzystości i międzynarodowej analizy porównawczej. Jest to główny cel Newsletter Transplant i powód, dla którego stał się międzynarodowym punktem odniesienia. W tym wydaniu Newsletter Transplant zawiera dane z 79 krajów na całym świecie za rok 2021.

Przedstawione informacje dotyczą dawstwa i przeszczepiania narządów, zarządzania listami oczekujących oraz uprawnionych ośrodków transplantacyjnych. Dane dotyczące dawstwa są wyświetlane według rodzaju zmarłego dawcy (po neurologicznym lub krążeniowym stwierdzeniu zgonu i kategorii Maastricht) i rodzaju żywego dawcy (spokrewnionego lub niespokrewnionego z biorcą, określonego lub nieokreślonego). Dane są również prezentowane według grupy wiekowej i płci zarówno dla dawców, jak i biorców narządów. Pozwolę sobie skorzystać z okazji, aby przypomnieć państwu, że gromadzenie danych jest również prowadzone przez Światowe Obserwatorium Dawstwa i Przeszczepiania Narządów (http://www.transplant-observatory.org/), opracowane i utrzymywane przez ONT jako centrum współpracy Światowej Organizacji Zdrowia. Obserwatorium umożliwia użytkownikom pobieranie danych i wyświetlanie danych liczbowych oraz różnych rodzajów analiz online. Informacje przedstawione w biuletynie Transplant nie ograniczają się do dziedziny narządów, ale obejmują również dane zebrane za pośrednictwem platformy Eurocet przez Centro Nazionale di Trapianti (CNT) we Włoszech na temat dawstwa, pobierania, przetwarzania, dystrybucji i klinicznego wykorzystania tkanek i komórek ze znacznej liczby krajów. W 2021 r. pandemia COVID-19 nadal wywierała głęboki wpływ na wszystkie kraje pod względem zdrowia, życia społecznego i działalności gospodarczej. Programy dawstwa i przeszczepów na całym świecie również ucierpiały podczas tej strasznej pandemii, ponieważ nałożyła ona poważne przeszkody na te działania. Programy przeszczepów na całym świecie dostosowały się jednak do tej niekorzystnej i utrzymującej się sytuacji i byliśmy świadkami stopniowego powrotu do danych sprzed pandemii, jak pokazano w tym wydaniu biuletynu Transplant w postaci liczb i tabel, które umożliwiają łatwe porównanie dawstwa i przeszczepiania narządów (według rodzaju przeszczepu) w 2021 r. i 2020 r., dla znacznej liczby krajów. 

Dane liczbowe pokazują, że choć w różnym stopniu, aktywność transplantacyjna wzrosła w większości krajów (o 13% na całym świecie). Wyniki te pozwalają stwierdzić, że nasze programy nauczyły się współistnieć z COVID-19, w wyniku naszej zwiększonej wiedzy na temat testowania i selekcji potencjalnych dawców i biorców w odniesieniu do zakażenia wywołanego SARS-CoV-2, wpływu choroby na biorców przeszczepów, zarządzania programami przeszczepów oraz sposobu, w jaki chronimy i leczymy naszych pacjentów. Współpraca międzynarodowa miała kluczowe znaczenie dla tych osiągnięć. Dzięki tym wysiłkom, wraz z naszym zaangażowaniem i ciągłą pracą, miejmy nadzieję, będziemy mogli wrócić do normalności i kontynuować poprawę - w nadchodzących latach.

CD-P-TO, poprzez szereg inicjatyw, programów i instrumentów prawnych, przez lata aktywnie przyczyniał się do rozwoju i wdrażania norm jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie dawstwa i przeszczepiania, ułatwiając wymianę wiedzy między krajami i instytucjami, zabezpieczając prawa podstawowe i zapewniając poszanowanie ludzkiego ciała. Chciałbym przypomnieć państwu o znaczeniu i przydatności przewodników technicznych w dziedzinie narządów, tkanek i komórek, które regularnie aktualizowane przez doraźne grupy robocze. Właśnie ukazało się 8. wydanie przewodnika Rady Europy dotyczącego jakości i bezpieczeństwa narządów do przeszczepów, a wkrótce zostanie opublikowane 5. wydanie przewodnika dotyczącego jakości i bezpieczeństwa tkanek i komórek do zastosowania klinicznego. to nieocenione narzędzia dla organów regulacyjnych i pracowników służby zdrowia w całej Europie i poza nią. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął niedawno jedno ważne zalecenie, przedstawione w tym wydaniu biuletynu Transplant, wzywające państwa członkowskie do zbadania możliwości opracowania programów dawstwa po stwierdzeniu zgonu na podstawie kryteriów krążenia oraz do podjęcia działań w celu wdrożenia tego rodzaju dawstwa w swoich jurysdykcjach. Jest to przykład ciągłej pracy CD-P-TO nad identyfikacją interesujących tematów i opracowywaniem instrumentów prawnych w tej dziedzinie, które zostały następnie przyjęte przez Komitet Ministrów Rady Europy. Dokumenty te wywarły głęboki wpływ na ustawodawstwo krajowe, ramy etyczne, plany strategiczne dotyczące organizacyjnych aspektów dawstwa i przeszczepiania oraz praktyki zawodowe, wspierając kraje w stawianiu czoła wielu wyzwaniom związanym z praktykami transplantacyjnymi w jednolity sposób. Proszę pozwolić mi zakończyć ten list, dziękując wszystkim, którzy umożliwiają przeszczep biuletynu - członkom CD-P-TO, krajowym punktom centralnym dostarczającym regularnie danych oraz Sekretariatowi EDQM. Pragnę również podziękować członkom ONT, których nieustanna praca, zaangażowanie i entuzjazm niezbędne do działania, które co roku prezentuje wyniki wysiłków podejmowanych na całym świecie w fascynującej dziedzinie transplantologii.

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

image000001W dniu 11 września 2022 roku na zaproszenie Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego * WIENIAWA * oraz Fundacji SCCS uczestniczyłem z ramienia stowarzyszenia w dniu prozdrowotnym w ramach Dni Długoszowskich obchodzonych pod patronatem Starostwa i Burmistrza Kłobucka. Fundacja oferowała badania profilaktyczne i porady lekarskie w zakresie kardiologi, ja propagowałem transplantację jako jedną z metod leczenia oraz dawstwo narządów do przeszczepów - Oświadczenia woli . Po licznych pytaniach / oj trudnych / zaproponowano mi uczestnictwo  w XX Ogólnopolskim Biegu Ulicznym Szlakami Jana Długosza * Wieniawa* na dystansie 8400 metrów . Po badaniu przez kardiologa zostałem dopuszczony do biegu , ale na ... ... 400 metrów - i bieg ukończyłem przy wsparciu Fundacji SCCS .  Każda forma propagowania transplantacji i dawstwa narządów do przeszczepów jest dobra i ratuje lub poprawia komfort życia pacjentom . Ponadto spotkanie z personelem medycznym i lekarzami było dla mnie dużą przyjemnością bo to szczytny cel reprezentować skuteczność transplantacji jako ostateczną metodę leczenia .

                                                                                             Sławomir Rotengruber
                                                                                   Stowarzyszenie Transplantacji Serca
                                                                                        im. Profesora Zbigniewa Religi
                                                                                                      Koło Zabrze

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

22 września 2022 r. dojazd na 12.00

JASNAGORA 2015

Zarząd Główny oraz Koło Warszawa informuje o możliwych opcjach
dojazdu i uczestnictwa w corocznej Pielgrzymce na Jasną Górę.

Jeżeli zgłosi się:
powyżej 10 uczestników wypożyczymy 20 osobowy mini autokar
do 9 osób wypożyczymy bus
indywidualnie lub dowolna mniejsza lub większa grupa dojazd własny 
ostateczny termin zgłoszeń: 10 września,  info i zapisy:  Hania 501 788 739

Koło Zabrze informuje, że tegoroczna Pielgrzymka zaplanowana jest na dzień
 22 września 2022 r. / czwartek /
Spotkanie w Sali Różańcowej od 12:00 - 13:00 . Msza przed Cudownym Obrazem o godzinie 13:30 .
Msza koncelebrowana przez Kapelana SCCS i Ojców Paulinów .
Będzie transmisja internetowa / na żywo / w dniu mszy .
O wszelkich zmianach lub ewentualnych zdarzeniach w tym temacie będę informował na bieżąco / pandemia , sytuacja polityczna ..... / .