Skład Zarządu Koła Warszawa

Nazwa Stanowisko Telefon Poczta Województwo Kraj
Hanna Jesionowska Prezes Koła Warszawa
Janina Broniarek Sekretarz
Barbara Jędrychowska Skarbnik

Kontakt

Składak

Pragniemy szczególnie podziękować
kol. Przemkowi Buszowi,
który zrealizował i udostepnił
profesionalnie przygotowany film.