Dziękujemy za darowizny w poprzednim roku prosimy o przekazanie 1% podatku na cele statutowe STS Koła Warszawa za rok 2017. przykład PIT37

Kontakt

Składak

Pragniemy szczególnie podziękować
kol. Przemkowi Buszowi,
który zrealizował i udostepnił
profesionalnie przygotowany film.