A A A

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

stszabrzeW części Zjazdu Nadzwyczajnego poświęconej podjęciu decyzji o dalszym działaniu Koła Zabrze otrzymaliśmy informacje o stanie Koła w ostatnim roku oraz perspektywach działania lub ponownej pracy w Kole. Po dyskusji Zjazd podjął uchwałę o wykreśleniu Koła Zabrze STS  jako niezależnego podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego i upoważniono Zarząd Główny do pojęcia działań opisanych w statucie i Ustawie o Stowarzyszeniach, związanych z rozwiązaniem Koła. Następnie przedyskutowano sposób dalszej pracy osób, które zadeklarowały członkostwo w STS.  Członkowie STS z rozwiązanego Koła Zabrze podjęli decyzję o przystąpieniu do Koła Warszawa wraz z utworzeniem dla tej grupy subkonta bankowego, które będzie gromadziło środki potencjalnych darczyńców, którzy poprzednio wpłacali 1 % na rzecz Koła Zabrze protokół i uchwały

Dokumenty likwidacyjne i techniczne związane z przekazaniem i usunięciem zbędnych dokumentów oraz majątku Koła opracowuje Zarząd Główny wg Ustawy o Stowarzyszeniach. Postęp prac będzie publikowany na stronach STS.