30 lecie STS
ANIN 2019
Zjazd STS
WILGA 2019

Sponsorzy
Odeszli

Forum
Linki
A A A

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Z inicjatywy ZG STS - prezydium podjęło uchwałę o przeznaczeniu Medalu Honorowego PRO MAZOVIA na cele aukcji a zatem na wsparcie finansowe Wielkiej Orkiestry  Świątecznej Pomocy

Uchwała 1 /2020 ZG STS 16/01/2020

Prezydium Zarządu w składzie 

  • Prezes Jarosław Cyrynger
  • V-ce Prezes Grażyna Jerzak Wodzyńska
  • Skarbnik Wojciech Kaźmiński

jednogłośnie podjęło uchwałę o wystawieniu Medalu Honorowego PRO MAZOVIA na aukcji charytatywnej a zatem na wsparcie finansowe 28 Finału Wielkiej Orkiestry  Świątecznej Pomocy.

Medal z certyfikatem zostanie wstawiony z konta Prezesa STS (softer) do portalu Aukcyjnego Allegro za wywoławczą cenę 150 zł .

Procedurę wystąpienia o odznaczenie PRO MAZOVIA dla Stowarzyszenia Transplantacji Serca przeprowadził Prezes STS . Medal został wręczony przez przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego w czasie obchodów 30 lecia stowarzyszenia i był przechowywany w siedzibie STS . Dyplom towarzyszący Medalowi jest umieszczony w przychodni Narodowego Instytuty Kardiologii. w Warszawie.

 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Na kolejnym zebraniu ZG STS 11/07/2019 zrealizowano uwagi Komisji Rewizyjnej i  przyjęto uchwałą  Regulamin Pracy Zarządu Głównego  

  • rozliczono jubileusz  XXX lecia 
  • zdecydowano o przekazaniu dodatkowych wyróżnień dla Prof. Zembali i osób z otoczenia Koła Zabrze 
  • podjęto tematy jawności i jakości pracy ZG i Kół we własnych środowiskach
  • zobowiązano zarządy do wdrożenia procedur  rozdziału środków na wsparcie pacjentów 
  •  

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 Protokół zebrania 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Spotkanie integracyjne oraz kolejny walny zjazd członków STS odbył się ośrodku Dresso. Prelekcje o interakcjach leków immunosupresyjnych z różnymi rodzajami jedzenia, ziół i popularnych preparatów sprzedawanych bez recept przedstawiła P. Grażyna Jeżak-Wodzyńska z instytutu Kardiologii. Do stowarzyszenia zostały przyjete nowe osoby Koło Zabrze oraz Koło Warszawa przeprowadziły również walne zebrania.
Główna Komisja Rewizyjna przedastawiła:   Protokół i Uchwałę Komisji Rewizyjnej   Protokół Zebrania STS

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Dziękujemy za udział w corocznym spotkaniu integracyjnym Członków STS i zjazdach sprawozdawczych. Kolejny raz spotkaliśmy się w Sulejowie z programem edukacyjnym i krajoznawczym. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Prezesom Kół za mobilizację członków oraz szczególnie, Hani - Prezes Koła Warszawa, za organizację i opiekę merytoryczną. Dziękujemy członkom Komisji Rewizyjnej za wnikliwą ocenę działania STS oraz wnioski sformułowane w sprawozdaniu.  

Główna Komisja Rewizyjna przedastawiła:  Protokół i Uchwałę Komisji Rewizyjnej   Protokół Zebrania STS

Postanowiliśmy przyszły rok obchodzić jako rok szczególny z racji 30-lecia założenia Stowarzyszenia Transplantacji Serca i w sposób uroczysty przeprowadzić Walny Zjazd oraz Konferencję związaną z patronem STS, sprawami pacjentów oraz osiągnieciami systemu transplantologii.