Skład Zarządu Głównego

Nazwa Stanowisko Telefon komórkowy
Jarosław Cyrynger Prezes STS 603629699
Grażyna Jerzak-Wodzyńska Wice Prezes Zarządu Głównego 694413727
Maria Tabaczyńska Sekretarz Zarządu Głównego 601 342 192
Wojciech Kaźmiński Skarbnik
Wiesława Świątek Członek Zarządu
Marian Grabiec Członek Zarządu
Wanda Maślanka Członek Zarządu
Hanna Jesionowska Członek Zarządu - Prezes Koła Warszawa
Sławomir Rotengruber Członek Zarządu - Prezes Koła Zabrze

Składak

Pragniemy szczególnie podziękować
kol. Przemkowi Buszowi,
który zrealizował i udostepnił
profesionalnie przygotowany film.