Skład Zarządu Głównego

Nazwa Stanowisko Telefon komórkowy
Jarosław Cyrynger Prezes STS 603629699
Grażyna Jerzak-Wodzyńska Wice Prezes Zarządu Głównego 694413727
Maria Tabaczyńska Sekretarz Zarządu Głównego 601 342 192
Wojciech Kaźmiński Skarbnik
Wiesława Świątek Członek Zarządu
Marian Grabiec Członek Zarządu
Wanda Maślanka Członek Zarządu