Władysław Milewski

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Członek GKR

Adres:
https://www.facebook.com/krystyna.milewska.148

Telefon: 605101327

Składak

Pragniemy szczególnie podziękować
kol. Przemkowi Buszowi,
który zrealizował i udostepnił
profesionalnie przygotowany film.